Pu No Than Kap: CNLD lE NLD Ral Kan Si Lo, Chin Party Nih A Tinh Bikmi Cu

Chin News

CNLD le NLD: DORAL KAN SI LO

Image result for pu no than kap

CNLD le NLD hi hmin bangaw zik an si nan, 1️⃣CNLD cu Chin miphun dinmi Chin party a si. 2️CNLD cu NLD bangin rampi khui hmun khalah party signboard tar thei le MP cuh thei (Union level) in dinmi a si. 3️ CNLD cun Chin miphun hrang thupi bikah a ret. #Ram pumpi hrang remdaihnak le ṭhansonak khal thupi ah a ret thotho. 4️ CNLD le NLD hi an do aw lo.

Hmanseh: Rampi, a hleice in Tlangmi hrang ziangtin fehpi a ṭha ding timi thu ah, hmuhdan le fehpi duhdan bangaw lo a um. Hitin bangaw lo rel khawm hi Democracy nawmnak pakhat a si. 5️ CNLD le NLD cu thilsia silo, thilṭha tuah ah thianghlimten zuamaw party 2 an si. 6️NLD cu Kawl miphun hrangah a ṭha, CNLD cu Chin miphun hrangah a ṭha. Rampi pakhat ih um an si ruangah an 2 in an ṭha veve.

CNLD နဲ႔ NLD သည္ ရန္ဖက္မဟုတ္ၿပိဳင္ဖက္သာျဖစ္သည္..ၿပိဳင္ဖက္ဟုဆိုရာတြင္လည္း အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာၿပိဳင္ဖက္မဟုတ္။ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာၿပိဳင္ဖက္သာျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလ်င္ အဆိုးၿပိဳင္ဖက္မဟုတ္ အေကာင္းၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ဒီမိုကရီစီ၏အႏွစ္သာရပင္..

Credit: Pu No Than Kap

Leave a Reply